O szkole


Dyrektor: mgr Michał Hołownia

Wicedyrektor ds. dydaktycznych: mgr Paweł Sulej

Wicedyrektor ds. artystycznych: prof. Michał Roman Szulik

ozdobnikZespół Szkół Muzycznych w Siedlcach jest placówką muzyczną kształcącą dzieci i młodzież na podstawowym i średnim poziomie muzycznym. W szkole II stopnia uczą się przede wszystkim absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Siedlcach, ale są też uczniowie z Łukowa, Łosic, Mińska Mazowieckiego, Radzynia Podlaskiego, Międzyrzeca Podlaskiego, Białej Podlaskiej.

PSM I stopnia w Siedlcach powstała w 1960 roku na bazie wcześniej istniejącego Ogniska Muzycznego, zaś PSM II stopnia w Siedlcach – w roku 1975. Obecnie w obydwu stopniach kształci się 257 uczniów, a nad ich prawidłowym rozwojem artystycznym czuwa wykwalifikowana i doświadczona 42 – osobowa kadra muzyków – pedagogów. Coraz częściej absolwenci ZSM w Siedlcach po ukończeniu studiów w akademiach muzycznych, wracają do Naszej Szkoły i podejmują w niej pracę jako nauczyciele instrumentu głównego, bądź przedmiotów teoretycznych.

Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach uczą się w następujących klasach instrumentalnych: skrzypce, wiolonczela, gitara klasyczna, fortepian, organy, flet, klarnet, obój, trąbka, saksofon, akordeon. Rozwijają też swoje zdolności muzyczne uczestnicząc w muzykowaniu zbiorowym (duety, tria, kwartety, kwintety, zespół instrumentów dętych, zespół akordeonowy, zespół wokalny, 2 chóry mieszane).

ZSM w Siedlcach przy ulicy Podlaskiej 14 – to jeden z najnowocześniejszych i najpiękniejszych tego typu obiektów w kraju. W sierpniu 2001 roku zostały w całości zakończone prace budowlano – wykończeniowe w części dydaktycznej. Jako jedyna placówka w kraju jest dostosowana do potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej m.in. posiada windę hydrauliczną.

ozdobnikNasza Szkoła Muzyczna od 14 lutego 2000 roku znalazła się w innej i zarazem „normalnej” rzeczywistości, a jest nią nowy budynek przy ulicy Podlaskiej 14. Wszystkie nasze działania związane są z zagospodarowaniem budynku, jak i terenu przylegającego do ZSM. Przeniesienie się ze „starej szkoły muzycznej” (w której było 6 sal lekcyjnych, 3 małe pomieszczenia administracyjne i 1 aula) – do: 18 klas instrumentalnych mniejszych, 9 klas instrumentalnych większych, 6 sal teoretycznych, Sali Kameralnej, dużej Sali Rytmiki z pełnym zapleczem sanitarnym, Biblioteki (z oddzielną czytelnią, magazynem i pomieszczeniem administracyjnym, dużej świetlicy szkolnej, pokoju nauczycielskiego, 6 pomieszczeń administracyjnych, przestronnej szatni, 4 pomieszczeń gospodarczo-magazynowych oraz 18 toalet – stało się tą „normalną rzeczywistością” i wręcz luksusem, jakiego mogą pozazdrościć inne placówki artystyczne w Polsce. Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni Ministerstwu Kultury. Stanęliśmy jednak przed problemem zagospodarowania wszystkich pomieszczeń, a przede wszystkim wyposażenia w meble i niezbędny sprzęt. W roku szkolnym 1999/2000 i 2000/2001 prowadziliśmy wspólnie z rodzicami naszych uczniów bardzoszerokie działania w celu pozyskania sponsorów i darczyńców. Udało nam się zakupić meble, wertikale, sprzęt komputerowy, odtwarzający i nagrywający oraz inne niezbędne rzeczy do codziennego funkcjonowania szkoły.

W skład Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach wchodzi:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia,
 • Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.

Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach prowadzi:

 • nauczanie w zakresie szkoły muzycznej I stopnia w cyklach sześcioletnim i czteroletnim,
 • nauczanie w zakresie szkoły muzycznej II stopnia na wydziale instrumentalnym w cyklu sześcioletnim.
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia kształci uczniów w zakresie podstawowym.
 • Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia kształci uczniów w zawodzie muzyka w specjalności – instrumentalisty.
 • Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach prowadzi kształcenie w systemie indywidualnym.
 • ZSM w Siedlcach prowadzi kształcenie w systemie zintegrowanym (gmach szkoły jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych).

  Cele i zadania

  Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zmian.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia:

 • rozbudza i rozwija podstawowe zdolności artystyczne,
 • przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
 • oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
 • przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia.

  Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia:

 • rozwija zdolności i umiejętności w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie sztuki (muzyki),
 • przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
 • przygotowuje do studiów w akademiach muzycznych.

   Cele o których mowa, szkoła realizuje poprzez:

 • Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania.
 • Organizowanie przynajmniej raz w roku imprezy prezentującej osiągnięcia wszystkich uczniów np. w formie audycji klasowych i koncertów.
 • Uczestniczenie w przesłuchaniach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich.
 • Współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej:
  a) organizowanie i wykonanie szkolnych imprez artystycznych z przeznaczeniem dla mieszkańców naszego miasta i regionu,
  b) czynne uczestniczenie w uświetnianiu uroczystości państwowych, regionalnych i miejskich organizowanych przez podległe samorządowi jednostki kultury i oświaty,
  c) wspólne organizowanie spotkań z wybitnymi ludźmi kultury i sztuki,
  d) utrzymywanie stałej współpracy z innymi instytucjami kultury i oświaty na terenie miasta i regionu,
  e) wspólne organizowanie i uświetnianie poprzez oprawę muzyczną imprez naukowych oraz innych o zasięgu: lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, z udziałem obcokrajowców i międzynarodowym,
  f) podtrzymywanie i rozwój dobrych tradycji Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, aktywne uczestniczenie w tworzeniu jego dnia codziennego i przyszłości w Mieście Siedlce i Regionie Siedleckim.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 • Organizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania.

  Uczeń kończący edukację muzyczną w Naszej Szkole (zarówno w PSM I, jak i PSM II stopnia) powinien:

 • posiadać w stopniu przynamniej dobrym – wiedzę i umiejętności praktyczne, określone wymaganiami edukacyjnymi wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania w klasach programowo najwyższych;

 • znać i doceniać najważniejsze zdobycze i osiągnięcia kultury światowej, europejskiej, krajowej, regionalnej, lokalnej – w dziedzinie muzyki, a w miarę zainteresowań własnych i możliwości szkoły, także w innych dziedzinach sztuki;

 • być świadomym, chętnym i zaangażowanym odbiorcą sztuki, w szczególności słuchaczem koncertów, spektakli i przedstawień muzycznych;

 • śledzić najważniejsze wydarzenia muzyczne: lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe;

 • być inicjatorem i aktywnym wykonawcą prac różnych organizacji krzewiących kulturę muzyczną;

 • posiadać umiejętności stosownego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych (podczas: koncertów, spektakli, okolicznościowych ceremonii);

 • umieć wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności dla własnych, wewnętrznych celów, przede wszystkim psychologicznych i zdrowotnych (relaks, odreagowanie się, „ucieczka” od stresów dnia codziennego ukierunkowana na słuchanie muzyki, granie na instrumencie „dla siebie”);

 • szanować odrębność przekonań i zachowań innych ludzi;

 • szanować starszych i przełożonych, doceniać ich autorytet i wiedzę;

 • taktownie i bezinteresownie pomagać słabszym, mniej sprawnym i w różnym stopniu upośledzonym;

 • doceniać i szanować pracę wszystkich ludzi, nie niszczyć dorobku pracy innych;

 • przekazywać swoją wiedzę muzyczną, umiejętności instrumentalne, zainteresowania muzyczne i znajomość stosownego zachowania się – innym członkom społeczeństwa (rodzeństwu, kolegom, później dzieciom itp.);

 •  być świadomym członkiem społeczności: globalnie (człowiek – mieszkaniec planety Ziemia), kontynentalnie (w najbliższej przyszłości mieszkaniec Zjednoczonej Europy), narodowo i tradycyjnie (Polak), regionalnie (mieszkaniec Ziemi Siedleckiej), lokalnie (mieszkaniec Siedlec).

Organ prowadzący szkołę

Centrum Edukacji Artystycznej ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa, tel. (022) 8260357, (022) 8277206 fax – (022) 8261962

Marzec 2015
P W Ś C P S N
« sty    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031